نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و آزمون الگوی اندازه گیری سرمایه فکری مدیران در مراکز آموزشی

دوره 7، پاییز، پاییز 1396، صفحه 81-92

محمد صبوری مطلق؛ ابراهیم. پورحسینی؛ امین رحیمی‌کیا