نویسنده = ������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین رابطه بین تحول فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و کارآفرینی در ‏سازمان‌های تحقیق و توسعه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22034/jsqm.2020.242992.1221

مهدی افخمی اردکانی؛ ابراهیم رجب پور؛ امیرحمزه ملایی