نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تضمین مأموریت از تصدیق طراحی تا صحه گذاری محصول

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 46-55

سید مهدی فرهی؛ کامران پورمحمدی؛ احمد خلیلی