نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 34-45

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ الیاسی مهدی؛ علیرضا ساعدی باسمنج