نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 12-21

جعفر قیدرخلجانی؛ علی خدایاری