نویسنده = ������������ ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طرح ریزی مدیریت زنجیره تامین درفرآیندتضمین کیفیت محصولات

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 66-71

سید جواد موسی کاظمی؛ محمد رکنی