نویسنده = �������������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 52-57

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


2. بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 48-53

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی