نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 14-19

مهدی حسین پور؛ حسن نوروزی


2. نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 14-19

مهدی حسین پور؛ حسن نوروزی


3. مهندسی معکوس - چرا و چگونه

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 54-61

حسن نوروزی؛ مهدی حسین پور؛ حسن یزدی پور