نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


2. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی