نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چارچوب نوین مدل شایستگی مدیران آموزش عالی با رویکرد تلفیقی ISM و SEM

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-125

10.22034/jsqm.2020.111421

پوریا مالکی‌ نژاد؛ مهران ضیائیان؛ میلاد ضیائیان