نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-25

10.22034/jsqm.2020.110573

ناصر شهلائی؛ افشار بازیار؛ حسین میرزایی ازندریانی