نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا

دوره 9، تابستان، تابستان 1398، صفحه 46-69

حسین بلوچی؛ مریم اقبال؛ احسان محمدی باجگیران