نویسنده = محمدمحسن خدائی میدانشاه
ارائه مدلی ترکیبی جهت ارزیابی و پیش بینی عملکرد کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 9، زمستان، اسفند 1398، صفحه 23-38

حبیب زارع احمدآبادی؛ محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ فهیمه دهقانی زاده


بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره‌ی تأمین پایدار در صنعت محصولات کنجدی

دوره 9، تابستان، شهریور 1398، صفحه 34-45

محمدمحسن خدائی میدانشاه؛ پوریا مالکی‌ نژاد