نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی و اجرای FMEA فازی در شرایط عدم قطعیت در یک مطالعه موردی

دوره 9، پاییز، پاییز 1398، صفحه 58-68

امیرحسین اخروی؛ محمد اخگری