نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه راهکارهای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی در کار گروهی

دوره 8، زمستان، زمستان 1397، صفحه 6-17

محمدرضا زاهدی؛ پونه جعفری ساروئی؛ حسین حکیمی