نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش طبقه بندی استاندارد کالاها و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 4-19

علی عباسی رائی؛ همت مراد قلندری