نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تأمین کننده

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 80-95

مجتبی ایرائی؛ مرتضی عباسی