نویسنده = غلامرضا نورمحمدنصرآبادی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


2. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


3. مهندسی خلاقیت TRIZاستاندارد خلاقیت و نوآوری

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 36-39

علیرضا منصوریان؛ ابوطالب شفقت؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


4. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی