نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای انتخاب متحد راهبردی

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 42-53

بهشاد عضدی دیلمی؛ کاترین جعفری؛ ابوالفضل باقری