نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 18-25

مصطفی حسین زاده؛ جعفر قیدر خلجانی