نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
2. ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

دوره 2، پاییز، پاییز 1391، صفحه 10-27

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ سید قاسم موسوی؛ غلامرضا توکلی