نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول

دوره 3، پاییز، پاییز 1392، صفحه 22-29

ملیحه نگارستانی؛ مهدی کرباسیان؛ محمدرضا وسیلی