نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه استانداردی جهت تحلیل تطابق پذیری در قابلیت فرآیند طراحی محصول

دوره 3، پاییز، پاییز 1392، صفحه 22-29

ملیحه نگارستانی؛ مهدی کرباسیان؛ محمدرضا وسیلی


2. الگوی دسته بندی انواع خطاهای انسانی بر اساس مدلهای قابلیت اطمینان انسان

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 78-105

رقیه رمضانی؛ مهدی کرباسیان؛ مهسا قندهاری