نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 86-97

محسن چشم براه؛ هادی رضایی وندچالی