نویسنده = ������������ ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. شبکه سازی سازمان ها، گونه شناسی مدیریت و کنترل آنها با تحلیل سه لایه ای

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 7-17

حسین دهقان؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی


2. طراحی فرآیند کنترل کیفیت مستندات برپایه استفاده از خودکارسازی اداری

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 38-47

علی محمد احمدوند؛ محمد مهدی قوچانی خراسانی