نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکلی و محتوایی انواع استانداردهای مدیریت پروژه با دامنه ی جهانی

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 80-101

احمد نورنگ؛ جواد زارع پور؛ احسان پیرولی