نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 34-44

جعفر قیدرخلجانی؛ محمدجواد غضنفری؛ حسن عسگری جمکرانی