نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تطابق مدل های مهندسی معکوس با حوزه های دانشی مدیریت پروژه

دوره 4، پاییز، پاییز 1393، صفحه 68-87

اصغر عقلائی؛ رسول کریمی؛ احمد جعفر نژاد