نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان

دوره 4، تابستان، تابستان 1393، صفحه 34-44

جعفر قیدرخلجانی؛ محمدجواد غضنفری؛ حسن عسگری جمکرانی


3. مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

دوره 2، تابستان، تابستان 1391، صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی


4. اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 12-21

جعفر قیدرخلجانی؛ علی خدایاری