نویسنده = جعفر قیدرخلجانی
ارائه ی چارچوب مهندسی الزامات به منظور اطمینان از درک و دریافت نیاز کامل مشتریان

دوره 4، تابستان، شهریور 1393، صفحه 34-44

جعفر قیدرخلجانی؛ محمدجواد غضنفری؛ حسن عسگری جمکرانی


مدل سازی رفتار سیستم های پیچیده با استفاده از دیدگاه های جزیی

دوره 2، تابستان، شهریور 1391، صفحه 14-23

جعفر قیدرخلجانی؛ حسن حاجی قاسمی؛ رضا حاجی قاسمی


اندازه گیری فنی و انواع مقیاس های فنی

دوره 1، پاییز، آذر 1390، صفحه 12-21

جعفر قیدرخلجانی؛ علی خدایاری