نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوی پیاده‏ سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در محیط رایانش ابری

دوره 4، پاییز، پاییز 1393، صفحه 24-37

مهدی نقیان فشارکی؛ مصطفی تمتاجی