نویسنده = ����������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی چارچوبی برای سنجش سرمایه‌های فکری در سازمان‌های فناوری‌محور

دوره 4، زمستان، زمستان 1393، صفحه 36-47

رضا حسنوی؛ رضا حاجی‌قاسمی