نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 37-49

محمد فروزنده؛ مهدی قنادیان