نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت استانداردسازی و اجرای مدیریت دانش در پروژه‌های تحقیقاتی- صنعتی

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 23-36

علی نیکبخت؛ فریدون اوحدی؛ مجید سبزه پرور