نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدلی برای شناسایی و درمان معضلات ساختار ماتریسی در سازمان‌های پروژه محور

دوره 5، پاییز، پاییز 1394، صفحه 41-52

محمدرضا آقازاده؛ آمنه فرهمند؛ کاوه محمد سیروس