نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه شاخص‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: یک مطالعه موردی

دوره 9، بهار، بهار 1398، صفحه 60-74

آیناز اشتریان اصفهانی؛ محمد جواد ارشادی؛ امیر عزیزی