نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

دوره 3، پاییز، پاییز 1392، صفحه 46-55

محسن چشم براه؛ صفورا بهشتی کیا