نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر مفاهیم کسب وکار شبکه ای

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 86-97

محسن چشم براه؛ هادی رضایی وندچالی


2. مرور پیشینه و گروه بندی معیارهای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان

دوره 3، پاییز، پاییز 1392، صفحه 46-55

محسن چشم براه؛ صفورا بهشتی کیا