نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی

دوره 8، پاییز، پاییز 1397، صفحه 18-29

محمد باغبانی؛ سلیمان ایرانزاده؛ مجید باقرزاده خواجه