نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی روش های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 52-57

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


2. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 58-69

مهدی الیاسی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ علیرضا ساعدی باسمنج


3. ایمنی محصول – اصول و تجربه ها از دیدگاه چرخه عمر

دوره 2، پاییز، پاییز 1391، صفحه 10-27

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ سید قاسم موسوی؛ غلامرضا توکلی


4. بررسی روش‌های طراحی و توسعه مدولار محصول

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 48-53

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ محسن قهرمانی بوزندانی


5. عوامل کلیدی موفقیت و گلوگاه های سیستم های مدیریت ایمنی در شرکت های هواپیمایی

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 34-45

محمدحسین کریمی گوارشکی؛ الیاسی مهدی؛ علیرضا ساعدی باسمنج