نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 2، زمستان، زمستان 1391، صفحه 4-13

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


2. ارایه یک چارچوب برای مدیریت کیفیت پروژه های تحقیق و توسعه در یک شرکت

دوره 2، بهار، تابستان 1391، صفحه 48-65

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ رحیم معصومی؛ فریدون رحیمی فراهانی


3. مقایسه ی استانداردها و الگوهای توانمندساز مهندسی سیستم

دوره 1، پاییز، پاییز 1390، صفحه 4-11

مهدی بهارلو؛ رحیم معصومی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی