نویسنده = محمدرضا سالمی نجف آبادی
تعداد مقالات: 2
1. استانداردسازی ابزاری راهبردی در مدیریت نوآوری دفاعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 54-80

10.22034/jsqm.2021.266655.1288

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده


2. استانداردسازی راهبردی جهت بهبود عملکرد زنجیره‌تأمین (مطالعه موردی برخی از صنایع خودروسازی کشور)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 59-82

10.22034/jsqm.2020.248174.1237

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ جواد فهیم؛ سهراب عبداله‌زاده