نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. تحقق اقتصاد مقاومتی در پرتو استانداردسازی

دوره 9، بهار، بهار 1398، صفحه 48-59

میثم نازک تبار؛ یزدگرد بلالک


2. طراحی مفهومی میدان تست سرجنگی

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 50-61

یزدگرد بلالک