نویسنده = جعفر قیدر خلجانی
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

دوره 3، تابستان، تابستان 1392، صفحه 18-25

مصطفی حسین زاده؛ جعفر قیدر خلجانی


2. طبقه بندی الگوهای پویای رفتاری سیستم ها

دوره 2، پاییز، پاییز 1391، صفحه 62-73

جعفر قیدر خلجانی؛ رضا حاجی قاسمی؛ حسن حاجی قاسمی