نویسنده = مهدی زمانی مزده
الگوریتم‌های نوآورانه‌ی حل مساله در تجارت و کسب و کار

دوره 8، زمستان، اسفند 1397، صفحه 28-40

محمد رضا سلیمی؛ مهدی زمانی مزده


تحلیل تطبیقی الگوهای ارزیابی عملکرد با الگوی منطق

دوره 3، تابستان، شهریور 1392، صفحه 54-67

مهدی زمانی مزده؛ احمد محمدی؛ غلامرضا نورمحمدنصرآبادی


مروری بر الگوهای ارزیابی عملکرد و احصای چالشهای اساسی در به کارگیری آنها

دوره 3، بهار، خرداد 1392، صفحه 20-37

محمد محمودی میمند؛ محمدحسن کریمی گوارشکی؛ مهدی زمانی مزده