نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

دوره 8، پاییز، پاییز 1397، صفحه 30-37

محمدرضا عسگری؛ علیرضا دادرس