نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل موضوعات استاندارد فناوری‌های وزارت دفاع آمریکا براساس فرآیند چرخه‌ی عمر محصول

دوره 4، پاییز، پاییز 1393، صفحه 6-13

مجتبی بحیرایی؛ مریم محمدروضه سرا؛ الناز حاج حسنی


2. ارائه ی مدلی تطبیقی به منظور استانداردسازی فناوری و محصول

دوره 4، بهار 93 و زمستان 92، بهار 1393، صفحه 24-37

مریم محمدروضه سرا