نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی مؤلفه ‏های ارتقاء کیفیت خدمات درمانی با تلفیق روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و کاردینال.

دوره 7، زمستان، زمستان 1396، صفحه 33-46

مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ فاطمه پورابولی