نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و انتخاب پایگاه مقاومت نمونه بسیج در سطح ناحیه مقاومت شهرستان فارسان با استفاده از مدل EFQM

دوره 2، تابستان، تابستان 1391، صفحه 32-45

میثم بابائی فارسانی؛ حسین دهقانی فارسانی؛ رضا عبدو


2. پیاده‌سازی مهندسی ارزش در سازمان‌های صنعتی مطالعه موردی در پروژه

دوره 1، زمستان، زمستان 1390، صفحه 4-13

سید عباس کاظمی؛ غلامحسین نیکوکار؛ رضا عبدو