نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلی برای مدیریت پروژه‌های فراسازمانی‬

دوره 5، تابستان، تابستان 1394، صفحه 37-49

محمد فروزنده؛ مهدی قنادیان


2. مدیریت فرآیندها و رویکرد فرآیندی

دوره 3، بهار، بهار 1392، صفحه 48-65

محمد فروزنده